1. Home>
LP_EU_girls_selfie_18_960x540_hero

Afwezigheden en verloven

Vrije tijd beheren: Vakantie- en afwezigheidsbeheer

Afwezigheden zijn er in vele vormen, zoals vakantie, ziekte, tijdskrediet, zwangerschapsverlof of arbeidsongevallen. Deze verschillen vertalen zich ook in een verschillende impact op de loonberekeningen. In ons trainingsaanbod krijg je inzicht in de verschillende aspecten en berekeningen van afwezigheden. 

LP_EU_girls_selfie_18_960x540_hero