1. Home>

Cursusvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden cursussen, workshops en seminars

  •  Na inschrijven op een cursus, workshop of seminar (verder genoemd cursus) ben je ingeschreven als cursist voor de desbetreffende cursus. Deze inschrijfvoorwaarde zijn vanaf dat moment van toepassing.
  • Na je inschrijving ontvang je een bevestiging van de inschrijving.
  • Facturatie vindt plaats vanaf de datum bevestiging van de cursusinschrijving.
  • Mutaties op bevestigde cursusdata tot uiterlijk 14 kalenderdagen van tevoren, hetgeen schriftelijk bevestigd dient te worden aan opleidingen_NL@sdworx.com.
  • Indien binnen 14 kalenderdagen voor de cursusdatum wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie plaats van de factuur.
  • Bij een klassikale cursusbezetting van minder dan 3 personen behoudt SD Worx Nederland BV het recht de cursus tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang te annuleren of te verzetten.
  • Overige condities zijn conform onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bij ons op te vragen d.m.v. ons contactformulier. Alle leveringen geschieden onder voorbehoud van kredietacceptatie.

Wijzigingen
SD Worx Nederland BV behoudt zich het recht voor om in noodzakelijk gevallen wijzigingen in cursusinhoud, data en in eventuele andere cursusspecificaties aan te brengen. 
SD Worx Nederland BV is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voortvloeiende kosten en/ of schade.

Cursusmateriaal
SD Worx Nederland BV stelt voor alle cursussen en workshops cursusmateriaal beschikbaar. Reproductie van cursusmateriaal mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van SD Worx Nederland BV.

Cursus op maat
Wil je een cursus, specifiek voor jouw bedrijfssituatie? Ook dat is mogelijk! Dit kan zowel in een van onze cursuslokalen of, indien je daartoe de faciliteiten hebt, bij jou op locatie. Neem hiervoor contact op met je SD Worx contactpersoon of bel met +31 (0) 76 523 1000.

Cursuslocaties
Onze cursussen worden verzorgd op locatie of online.

Opties
Mocht je een optie willen nemen op een cursus, dan dient de optie binnen 3 werkdagen schriftelijk bevestigd te worden. Indien dit niet gebeurt, vervalt de optie.

Inschrijven
Voor het inschrijven op een cursus ga je naar de cursus naar keuze of schrijf je je in met ons cursus inschrijfformulier.
Na de cursusinschrijving ontvang je een email ter bevestiging op het opgegeven e-mailadres.

Contact
Heb je op basis van ons cursus aanbod nog vragen, bel dan gerust met SD Worx Nederland via +31 (0) 76 523 1000 of mail ons op opleidingen_NL@sdworx.com. Wij helpen je graag verder.